Sanering

Asbest Sanering

Asbest är ett extremt farligt ämne som man bör undvika att komma i kontakt med.Asbest kan orsaka flera allvarliga och livshotande sjukdomar, som exempelvis cancer.

Asbest förbjöds i Sverige 1982 på grund av hälsoriskerna.

Exempel på material som kan innehålla asbest:

Murbruk, fix & fog

Isolering

Fönsterkitt

Eternitskivor (asbestcementskivor)

Mattlim

Golvbeläggningar

läs mer om asbest på Arbetsmeljöverkets hemsida Klicka här


PCB Sanering

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 giftiga och svårt nedbrytbara ämnen:polyklorerade bifenyler.

När PCB redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet helt – Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning.

Användningen av PCB i nya produkter förbjöds i Sverige 1978. Först 1995 skärptes kraven och användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds.

läs mer om PCB på Arbetsmeljöverkets hemsida Klicka här


Klottersanering

Klotter eller graffiti som många säger orsakar inte bara stor skada på fastigheter, byggnader eller där klotter appliceras det skapar också en stor otrygghet boende/fastighetsägare som blir utsatta för det.

Därför är det viktigt att få bort klottret så fort som möjligt det upptäcks dels för att ju färskare klottret är desto lättare och fortare går det att få bort det. Dessutom så har inte de skadliga ämnena i färgen inte hunnit äta sig in i materialet än, men också visa klottrarna att här det ingen idé att klottra för det kommer att försvinna direkt.

Industrirengöring

Industrirengöring innefattar allrengöring, grovrengöring och vi använder lösningsmedel för att hålla era lokaler och redskap skimrande rena.

Effektivt industrirengöringsmedel för alla typer av smuts. Utmärkt både för maskinell och manuell rengöring. Skadar ej målade ytor, gummi, plast eller metaller.

Har du några frågor?

Du kan kontakta på vår e-post eller telefonnummer.