SÄKERHET:

Vårt mål när det gäller säkerhet är att inga skador/olyckor skall uppkomma, trots att vårt arbete ibland kan vara riskfyllt. För att uppnå detta ser vi till att vår personal är väl medvetna om riskerna vid varje enskilt arbete.

Vi arbetar ständigt med riskanalyser och riskbedömningar. Vi ser till att vår personal har den utbildning som krävs, så som exempelvis heta arbeten och säkra lyft.MILJÖ:

På SRS Sverige AB vi för en bättre miljö. Vi vill ligga i framkant när det kommer till miljöarbete och värderar ständigt det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vår personal får kontinuerlig utbildning i miljöfrågor och vår vision är att det skall vara bra att anlita vår professionella hjälp vid rivningar och andra arbeten.
KVALITÉ:

Vi är ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar. Vår målsättning är alltid att infria, men helst överträffa våra kunders behov och förväntningar. Vår personal får kontinuerlig utbildning i nya maskiner för att kunna leverera på bästa sätt.Har du några frågor?

Du kan kontakta oss på vår e-post eller telefonnummer.